รถเช่าญี่ปุ่นพร้อมคนขับ-GranAce

โตโยต้า GranAce รถยนต์เอนกประสงค์นั่งขนาดใหญ่รุ่นล่าสุดที่โตโยต้านำออกมาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น เราพร้อมจัดไว้บริการท่านที่สนใจแล้ว เป็นขนาดความจุโดยสารสูงสุด 5 ที่นั่ง รวมคนขับอีก 1 เป็น 6 ที่นั่ง ค่าบริการเริ่มต้นวันละ 75,000 เยน รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถและคนขับแล้ว ก่อนสถานการณ์โควิดจะระบาด ทางบริษัทที่ญี่ปุ่นได้สั่งจองรถรุ่นใหม่ไว้หลายคันเพื่อไว้รองรับลูกค้าในหลากหลายความต้องการ แต่ในที่สุดก็ยกเลิกไปหลายคัน ที่ยกเลิกไม่ทันก็เอามาจอดไว้เฉยๆ

Read more

นำพืชผักผลไม้เข้าญี่ปุ่น

การนำพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอก หรือผลิตภัณฑ์จากพืชทุกชนิดเข้าประเทศญี่ปุ่น มีข้อจำกัดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กล่าวคือต้องมีใบรับรองการตรวจโรคพืชจากประเทศต้นทางมาแสดงต่อเจ้าหน้ากักกันพืชที่ท่าอากาศยานหรือท่าเรือที่เรานำของติดตัวมาขณะเดินทางเข้าญี่ปุ่น ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชจากต่างประเทศไม่ให้เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง การนำพืชจากต่างประเทศเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะด้วยการขนส่งสินค้า นำเข้ามาเป็นสัมภาระติดตัว หรือส่งไปรษณีย์ ฯลฯ ไม่ว่าจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดหรือด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ต้องเข้ารับการตรวจสอบการนำเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคและแมลงศัตรูพืชติดกับพืชเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น  เมื่อนำพืช เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น ตามกฎหมายจะต้องมีการยื่นใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก และมีการตรวจสอบการนำเข้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพืชหากไม่มีการแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืช พืชจะถูกนำไปกำจัด อาจบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมายในกรณีที่มีการละเมิด

Read more

นำเนื้อสัตว์เข้าญี่ปุ่น

เมื่อหลายปีก่อน เราสามารถนำเอาเนื้อสัตว์หรืออวัยวะส่วนอื่น ที่ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ ไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็ขนของกินมาจนกระเป๋าล้นทะลัก ไว้เว้นแม้แต่ผัก ผลไม้ แต่ในปัจจุบันมีแพร่ระบาดของโรคทางปศุสัตว์ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ จำพวกสัตว์ที่มีกีบเท้า (วัว หมู แกะ แพะ กวาง เป็นต้น) ม้า  สุนัข กระต่าย ผึ้งตามที่กล่าวมาเป็นกลุ่มเป้าหมายสัตว์ปีก เช่น ไก่

Read more

ยาต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น

ยาหลายตัวที่เราสามารถซื้อหามารับประทานในประเทศไทยอย่างเสรี แต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นยาต้องห้าม ทั้งนี้เป็นผลมาจากยาเหล่านั้นมีส่วนผสมต้องห้ามตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นซึ่งบางตัวตามกฎหมายญี่ปุ่นถือว่าเป็นยาเสพติด ขนาดว่าผู้บริหารบริษัทโตโยตา ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน ได้นำยาต้องห้ามเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นก็เคยถูกจับดำเนินคดีมาแล้ว เหตุการในครั้งนั้นทำให้ผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่นต้องเข้าไปแถลงขอโทษต่อสภาผู้แทนของญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ตามที่มีการรายงานกรณีชาวต่างชาติถูกเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นควบคุมตัวเนื่องจากสั่งยาแก้ปวดชนิดหนึ่งเข้าประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากยาแก้ปวดชนิดนั้นเป็นยาที่รัฐบาลญี่ปุ่นห้ามนำเข้ามาประเทศ เพราะเป็นยาที่มีส่วนผสมต้องห้ามภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่น สถานทูตฯ ขอแจ้งตัวอย่างรายชื่อยาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายและห้ามนำเข้ามาในญี่ปุ่น ดังนี้ TYLENOL COLD NYQUIL

Read more

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ มีรถให้บริการทั่วประเทศญี่ปุ่น ในบางพื้นที่มีข้อจำกัดเนื่องจากไม่มีรถหรือคนขับประจำอยู่ อย่างเช่น เกาะโอกินาวา/เกาะคิวชู ดังนั้นเมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีขั้นต่ำ 4 วันติดต่อกันขึ้นไป หากใช้บริการน้อยกว่านั้นอาจไม่สามารถให้บริการได้หรือจะต้องมีข้อตกลงพิเศษนอกเหนือจากการให้บริการแบบปกติ บริการของเราช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของท่าน โดยเฉพาะคณะที่มาเป็นครอบครัว มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุหรือแม้ท่านที่เดินไม่ค่อยสะดวก การการดูงาน สามารถรับ – ส่งจากจุดไหนก็ได้ ไม่ว่าจะสนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ โรงแรมที่พัก

Read more

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับไทย

โดยบริษัท ชินไทยวา จำกัด  ผู้ให้บริการรถเช่าหลากหลายรุ่น ใช้รถใหม่ออกห้างทุกคัน อายุไม่เกิน 3 ปีและเป็นรถที่จัดไว้สำหรับบริการลูกค้าโดยเฉพาะไม่ได้ใช้รถส่วนตัวของคนขับมาให้บริการ พร้อมคนขับที่สามารถสื่อได้ทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ (คนขับทำหน้าที่ล่ามไปในตัวและให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ไม่ใช่ไกด์) ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา ซื้อสินค้า รับส่งสนามบิน ขนส่งสินค้าในประเทศญี่ปุ่น เรามีบริการแบบส่วนตัวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ทุกเส้นทางในประเทศญี่ปุ่น เช่น SAPPORO|札幌 TOKYO|東京 NAGOYA|名古屋

Read more

รถเช่าเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

โดยบริษัท ชินไทยวา จำกัด  ผู้ให้บริการรถเช่าหลากหลายรุ่น ใช้รถรุ่นใหม่ออกห้างทุกคัน อายุไม่เกิน 3 ปีและเป็นรถที่จัดไว้สำหรับบริการลูกค้าโดยเฉพาะไม่ได้ใช้รถส่วนตัวของคนขับมาให้บริการ พร้อมคนขับที่สามารถสื่อได้ทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ (คนขับทำหน้าที่ล่ามไปในตัวและให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ไม่ใช่ไกด์) ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา ซื้อสินค้า รับส่งสนามบิน ขนส่งสินค้าในประเทศญี่ปุ่น เรามีบริการแบบส่วนตัวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ทุกเส้นทางในประเทศญี่ปุ่น เช่น SAPPORO|札幌 TOKYO|東京 NAGOYA|名古屋

Read more

รถเช่าพร้อมคนขับไทยในญี่ปุ่น

โดยบริษัท ชินไทยวา จำกัด  ผู้ให้บริการรถเช่าหลากหลายรุ่น ใช้รถใหม่ออกห้างทุกคัน อายุไม่เกิน 3 ปีและเป็นรถที่จัดไว้สำหรับบริการลูกค้าโดยเฉพาะไม่ได้ใช้รถส่วนตัวของคนขับมาให้บริการ พร้อมคนขับที่สามารถสื่อได้ทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ (คนขับทำหน้าที่ล่ามไปในตัวและให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ไม่ใช่ไกด์) ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา ซื้อสินค้า รับส่งสนามบิน ขนส่งสินค้าในประเทศญี่ปุ่น เรามีบริการแบบส่วนตัวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ทุกเส้นทางในประเทศญี่ปุ่น เช่น SAPPORO|札幌 TOKYO|東京 NAGOYA|名古屋

Read more

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับไทย

รถเช่าเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวพร้อมคนขับไทย โดยบริษัท ชินไทยวา จำกัด  ผู้ให้บริการรถเช่าหลากหลายรุ่น ใช้รถใหม่ออกห้างทุกคัน อายุไม่เกิน 3 ปีและเป็นรถที่จัดไว้สำหรับบริการลูกค้าโดยเฉพาะไม่ได้ใช้รถส่วนตัวของคนขับมาให้บริการ พร้อมคนขับที่สามารถสื่อได้ทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ (คนขับทำหน้าที่ล่ามไปในตัวและให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ไม่ใช่ไกด์) ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา ซื้อสินค้า รับส่งสนามบิน ขนส่งสินค้าในประเทศญี่ปุ่น เรามีบริการแบบส่วนตัวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ทุกเส้นทางในประเทศญี่ปุ่น เช่น SAPPORO|札幌 TOKYO|東京

Read more