รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

TOYOTA HIACE 9 ที่นั่งโดยสาร

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ มีรถให้บริการทั่วประเทศญี่ปุ่น ในบางพื้นที่มีข้อจำกัดเนื่องจากไม่มีรถหรือคนขับประจำอยู่ อย่างเช่น เกาะโอกินาวา/เกาะคิวชู ดังนั้นเมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีขั้นต่ำ 4 วันติดต่อกันขึ้นไป หากใช้บริการน้อยกว่านั้นอาจไม่สามารถให้บริการได้หรือจะต้องมีข้อตกลงพิเศษนอกเหนือจากการให้บริการแบบปกติ

บริการของเราช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของท่าน โดยเฉพาะคณะที่มาเป็นครอบครัว มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุหรือแม้ท่านที่เดินไม่ค่อยสะดวก การการดูงาน สามารถรับ – ส่งจากจุดไหนก็ได้ ไม่ว่าจะสนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ โรงแรมที่พัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *