โควิดญี่ปุ่น

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

รายงานข่าวไวรัสในประเทศญี่ปุ่นประจำวัน

1 สิงหาคม 2563 ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศรวม 1,536 ราย

31 กรกฎาคม 2563 ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,580 ราย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *