TOYOTA-GrandCabin

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

รถตู้โตโยต้า รุ่นแกรนด์คาบิน หรือที่เราเรียกกันในไทยว่าโตโยต้าคอมมิวเตอร์ แต่ที่ญี่ปุ่นจะมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารเพียง 9 ที่นั่ง รวมคนขับอีกหนึ่งกลายเป็นสิบที่นั่งและเปิดพื้นที่ด้านหลังสุดไว้สำหรับวางกระเป๋าเดินทาง คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ในมหานครโตเกียวและปริมลฑล วันละ 70,000 เยน พื้นที่อื่น ๆ บนเกาะฮนชูอย่างเช่น ฟุจิ นิกโก โอซาก้า นาโกย่า เกียวโต ฯลฯ ค่าบริการวันละ 75,000 เยน เกาะฮกไกโด เกาะชิโกกุ เกาะคิวชู เกาะโอกินาวะ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน (เกาะชิโกกุมีขั้นต่ำสองวันติดต่อกันขึ้นไป เกาะคิวชูขั้นต่ำสามวันติดต่อกันขึ้นไป เกาะโอกินาวะขั้นต่ำสี่วันติดต่อกันขึ้นไป

ในแต่ละวันใช้รถได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ระยะทาง 400 กิโลเมตร และไม่เกิน 21:00 น.ของแต่ละวัน ในกรณีใช้รถเกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อาจจะมีค่าบริการเพิ่ม

GrandCabin
รถตู้ขนาด 9 ที่นั่งโดยสาร

สอบถามเพิ่มเติม
0894957777