รถเช่าญี่ปุ่นพร้อมคนขับ-GranAce

โตโยต้า GranAce รถยนต์เอนกประสงค์นั่งขนาดใหญ่รุ่นล่าสุดที่โตโยต้านำออกมาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น เราพร้อมจัดไว้บริการท่านที่สนใจแล้ว เป็นขนาดความจุโดยสารสูงสุด 5 ที่นั่ง รวมคนขับอีก 1 เป็น 6 ที่นั่ง ค่าบริการเริ่มต้นวันละ 75,000 เยน รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถและคนขับแล้ว

นำพืชผักผลไม้เข้าญี่ปุ่น

การนำพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอก หรือผลิตภัณฑ์จากพืชทุกชนิดเข้าประเทศญี่ปุ่น มีข้อจำกัดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กล่าวคือต้องมีใบรับรองการตรวจโรคพืชจากประเทศต้นทางมาแสดงต่อเจ้าหน้ากักกันพืชที่ท่าอากาศยานหรือท่าเรือที่เรานำของติดตัวมาขณะเดินทางเข้าญี่ปุ่น ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชจากต่างประเทศไม่ให้เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง การนำพืชจากต่างประเทศเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะด้วยการขนส่งสินค้า นำเข้ามาเป็นสัมภาระติดตัว หรือส่งไปรษณีย์ ฯลฯ ไม่ว่าจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดหรือด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ต้องเข้ารับการตรวจสอบการนำเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคและแมลงศัตรูพืชติดกับพืชเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น  เมื่อนำพืช เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น ตามกฎหมายจะต้องมีการยื่นใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก และมีการตรวจสอบการนำเข้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพืชหากไม่มีการแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืช พืชจะถูกนำไปกำจัด อาจบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมายในกรณีที่มีการละเมิด เช่น การนำเข้าโดยปราศจากใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือปราศจากการตรวจสอบการนำเข้าพืช: ท่านจะถูกจำคุกเป็นเวลาสูงสุดสามปีหรือถูกปรับสูงสุดหนึ่งล้านเยน น่ากลัวตรงนี้แหละ จับปรับหรืออาจโดนจำคุกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่นำสิ่งของที่ต้องผ่านการตรวจเมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้วไม่ได้เข้าไปรับการตรวจโดยฝ่ายกักกันโรคพืช อาจจะต้องถูกดำเนินคดีโทษสูงสุดคือจำคุก ตัวอย่างผลไม้ที่ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชของประเทศไทยแล้วสามารถนำเข้าญี่ปุ่นได้โดยที่ต้องสำแดงสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่กันกันโรคที่สนามบินของญี่ปุ่น ได้แก่ ทุเรียน สัปรด พูดง่ายๆ คือ พืช ผัก ผลไม้ ผลิตผลจากพืช ผลิตภัณฑ์จากพืชที่เคยอนุญาตให้นำเข้าได้ ก็ยังคงให้นำเข้าได้ เพียงแต่ต้องผ่านพิธีการทั้งจากไทยและญี่ปุ่น รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัว ทัวร์ญี่ปุ่นตามสั่ง

นำเนื้อสัตว์เข้าญี่ปุ่น

เมื่อหลายปีก่อน เราสามารถนำเอาเนื้อสัตว์หรืออวัยวะส่วนอื่น ที่ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ ไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็ขนของกินมาจนกระเป๋าล้นทะลัก ไว้เว้นแม้แต่ผัก ผลไม้ แต่ในปัจจุบันมีแพร่ระบาดของโรคทางปศุสัตว์ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ จำพวกสัตว์ที่มีกีบเท้า (วัว หมู แกะ แพะ กวาง เป็นต้น) ม้า  สุนัข กระต่าย ผึ้งตามที่กล่าวมาเป็นกลุ่มเป้าหมายสัตว์ปีก เช่น ไก่ นกกระทา ไก่ฟ้า นกกระจอกเทศ ไก่งวง และเป็ด ห่าน นกเป็ดน้ำและนกอื่นๆ แต่สัตว์น้ำยังเข้าได้ตามปกติ ปลากระป๋อง กุ้งแห้ง ปลาสลิด เป็นต้น หากเจตนาฝ่าฝืนนอกจากจะถูกยึดของแล้วอาจถูกดำเนินคดีมีโทษทั้งปรับและจำคุก แม้จะยินยอมสละของต้องห้ามแล้วก็ตาม เพื่อความบริสุทธิ์และหลีกเลี่ยงโทษร้ายแรงก่อนผ่านด่านศุลกากรให้นำของที่ไม่แน่ใจทั้งหลายไปเจ้าหน้ากักกันสัตว์ประจำท่าอากาศยานนั้นๆ ตรวจสอบก่อน หากตรงดิ่งไปยังศุลกากรก็ต้องแน่ใจว่าไม่มีของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดติดตัวมา การไม่แสดงต่อเจ้าหน้าที่กักกันสัตว์อันเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลกอาจถือได้ว่ามีเจตนาหลบหลีกการตรวจสอบ เมื่อฝ่ายศุลกากรตรวจพบอาจถูกดำเนินคดีสถานหนัก (พืช ผัก ผลไม้ ก็เป็นของที่ต้องผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายและต้องมีใบรับรองว่าปลอดโรคจากประเทศต้นทาง ส่วนทองคำรูปพรรณไม่จำเป็นอย่าใส่มาเยอะ ทองคำแท่งไม่ได้เด็ดขาดเพราะเป็นของต้องเสียภาษีในแต่ละปีศุลกากรญี่ปุ่นตรวจยึดทองคำได้จำนวนมาก) ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดๆของสัตว์ เช่น เนื้อ・เครื่องในไม่ว่าจะมีลักษณะแบบไหนก็เป็นเป้าหมายที่ต้องกักกันโรค ทั้งแบบสด แช่เย็น แช่แข็ง ปรุงสุก หรือสินค้าแปรรูปสินค้าแปรรูปเช่น:เนื้อแห้ง แฮม ใส้กรอก …

นำเนื้อสัตว์เข้าญี่ปุ่น Read More »

ยาต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น

ยาหลายตัวที่เราสามารถซื้อหามารับประทานในประเทศไทยอย่างเสรี แต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นยาต้องห้าม ทั้งนี้เป็นผลมาจากยาเหล่านั้นมีส่วนผสมต้องห้ามตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นซึ่งบางตัวตามกฎหมายญี่ปุ่นถือว่าเป็นยาเสพติด ขนาดว่าผู้บริหารบริษัทโตโยตา ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน ได้นำยาต้องห้ามเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นก็เคยถูกจับดำเนินคดีมาแล้ว เหตุการในครั้งนั้นทำให้ผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่นต้องเข้าไปแถลงขอโทษต่อสภาผู้แทนของญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ตามที่มีการรายงานกรณีชาวต่างชาติถูกเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นควบคุมตัวเนื่องจากสั่งยาแก้ปวดชนิดหนึ่งเข้าประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากยาแก้ปวดชนิดนั้นเป็นยาที่รัฐบาลญี่ปุ่นห้ามนำเข้ามาประเทศ เพราะเป็นยาที่มีส่วนผสมต้องห้ามภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่น สถานทูตฯ ขอแจ้งตัวอย่างรายชื่อยาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายและห้ามนำเข้ามาในญี่ปุ่น ดังนี้ TYLENOL COLD NYQUIL NYQUIL LIQUICAPS ACTIFED SUDAFED ADVIL COLD & SINUS DRISTAN COLD/ “NO DROWSINESS” DRISTAN SINUS DRIXORAL SINUS VICKS INHALER LOMOTIL โดยที่ลำดับยา 1-10 นั้นมีส่วนผสมของสารต้องห้าม แต่สำหรับ LOMATIL มีสารที่ญี่ปุ่นถือว่าเป้นยาเสพติด ดังนั้นการจะนำยาใดๆ เข้ามาประเทศญี่ปุ่นควรจะมีเอกสารทางการแพทย์มาแสดง เช่นใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล การมีเอกสารจากโรงพยาบาลมาแสดงก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถนำยาเหล่านั้นเข้าประเทศได้ เพียงช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ในระดับหนึ่ง *อ้างอิงรายชื่อยาจากเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำนครซีแอทเทิล

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ มีรถให้บริการทั่วประเทศญี่ปุ่น ในบางพื้นที่มีข้อจำกัดเนื่องจากไม่มีรถหรือคนขับประจำอยู่ อย่างเช่น เกาะโอกินาวา/เกาะคิวชู ดังนั้นเมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีขั้นต่ำ 4 วันติดต่อกันขึ้นไป หากใช้บริการน้อยกว่านั้นอาจไม่สามารถให้บริการได้หรือจะต้องมีข้อตกลงพิเศษนอกเหนือจากการให้บริการแบบปกติ บริการของเราช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของท่าน โดยเฉพาะคณะที่มาเป็นครอบครัว มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุหรือแม้ท่านที่เดินไม่ค่อยสะดวก การการดูงาน สามารถรับ – ส่งจากจุดไหนก็ได้ ไม่ว่าจะสนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ โรงแรมที่พัก

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับไทย

โดยบริษัท ชินไทยวา จำกัด  ผู้ให้บริการรถเช่าหลากหลายรุ่น ใช้รถใหม่ออกห้างทุกคัน อายุไม่เกิน 3 ปีและเป็นรถที่จัดไว้สำหรับบริการลูกค้าโดยเฉพาะไม่ได้ใช้รถส่วนตัวของคนขับมาให้บริการ พร้อมคนขับที่สามารถสื่อได้ทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ (คนขับทำหน้าที่ล่ามไปในตัวและให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ไม่ใช่ไกด์) ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา ซื้อสินค้า รับส่งสนามบิน ขนส่งสินค้าในประเทศญี่ปุ่น เรามีบริการแบบส่วนตัวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ทุกเส้นทางในประเทศญี่ปุ่น เช่น SAPPORO|札幌 TOKYO|東京 NAGOYA|名古屋 OSAKA|大阪 FUKUOKA|福岡 Okinawa|沖縄 (เส้นทางฟุกุโอะกะหรือเกาะคิวชูและเกาะโอกินาวาต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป พื้นที่อื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงอาจต้องทำข้อตกลงพิเศษแบบรายต่อราย) (บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในญี่ปุ่น นาริตะ 成田 Narita ,ฮาเนดะ羽田 Haneda ,นิกโก日光 Nikko ,ทะกะยะมะ 高山 Takayama , เกียวโต 京都 Kyoto ,โอซากา大阪 Osaka, ชิโกกุ 四国 Shikoku โทยามา富山 Toyama, คานาซาวา 金沢 Kanazawa, ฮิโรชิมา 広島 Hiroshima, คุมาโมโต 熊本 Kumamoto โอกินาวา 沖縄 …

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับไทย Read More »

รถเช่าเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

โดยบริษัท ชินไทยวา จำกัด  ผู้ให้บริการรถเช่าหลากหลายรุ่น ใช้รถรุ่นใหม่ออกห้างทุกคัน อายุไม่เกิน 3 ปีและเป็นรถที่จัดไว้สำหรับบริการลูกค้าโดยเฉพาะไม่ได้ใช้รถส่วนตัวของคนขับมาให้บริการ พร้อมคนขับที่สามารถสื่อได้ทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ (คนขับทำหน้าที่ล่ามไปในตัวและให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ไม่ใช่ไกด์) ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา ซื้อสินค้า รับส่งสนามบิน ขนส่งสินค้าในประเทศญี่ปุ่น เรามีบริการแบบส่วนตัวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ทุกเส้นทางในประเทศญี่ปุ่น เช่น SAPPORO|札幌 TOKYO|東京 NAGOYA|名古屋 OSAKA|大阪 FUKUOKA|福岡 Okinawa|沖縄 (เส้นทางฟุกุโอะกะหรือเกาะคิวชูและเกาะโอกินาวาต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป พื้นที่อื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงอาจต้องทำข้อตกลงพิเศษแบบรายต่อราย) (บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในญี่ปุ่น นาริตะ 成田 Narita ,ฮาเนดะ羽田 Haneda ,นิกโก日光 Nikko ,ทะกะยะมะ 高山 Takayama , เกียวโต 京都 Kyoto ,โอซากา大阪 Osaka, ชิโกกุ 四国 Shikoku โทยามา富山 Toyama, คานาซาวา 金沢 Kanazawa, ฮิโรชิมา 広島 Hiroshima, คุมาโมโต 熊本 Kumamoto โอกินาวา 沖縄 …

รถเช่าเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมคนขับ Read More »

รถเช่าพร้อมคนขับไทยในญี่ปุ่น

โดยบริษัท ชินไทยวา จำกัด  ผู้ให้บริการรถเช่าหลากหลายรุ่น ใช้รถใหม่ออกห้างทุกคัน อายุไม่เกิน 3 ปีและเป็นรถที่จัดไว้สำหรับบริการลูกค้าโดยเฉพาะไม่ได้ใช้รถส่วนตัวของคนขับมาให้บริการ พร้อมคนขับที่สามารถสื่อได้ทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ (คนขับทำหน้าที่ล่ามไปในตัวและให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ไม่ใช่ไกด์) ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา ซื้อสินค้า รับส่งสนามบิน ขนส่งสินค้าในประเทศญี่ปุ่น เรามีบริการแบบส่วนตัวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ทุกเส้นทางในประเทศญี่ปุ่น เช่น SAPPORO|札幌 TOKYO|東京 NAGOYA|名古屋 OSAKA|大阪 FUKUOKA|福岡 Okinawa|沖縄 (เส้นทางฟุกุโอะกะหรือเกาะคิวชูและเกาะโอกินาวาต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป พื้นที่อื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงอาจต้องทำข้อตกลงพิเศษแบบรายต่อราย) (บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในญี่ปุ่น นาริตะ 成田 Narita ,ฮาเนดะ羽田 Haneda ,นิกโก日光 Nikko ,ทะกะยะมะ 高山 Takayama , เกียวโต 京都 Kyoto ,โอซากา大阪 Osaka, ชิโกกุ 四国 Shikoku โทยามา富山 Toyama, คานาซาวา 金沢 Kanazawa, ฮิโรชิมา 広島 Hiroshima, คุมาโมโต 熊本 Kumamoto โอกินาวา 沖縄 …

รถเช่าพร้อมคนขับไทยในญี่ปุ่น Read More »

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับไทย

รถเช่าเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวพร้อมคนขับไทย โดยบริษัท ชินไทยวา จำกัด  ผู้ให้บริการรถเช่าหลากหลายรุ่น ใช้รถใหม่ออกห้างทุกคัน อายุไม่เกิน 3 ปีและเป็นรถที่จัดไว้สำหรับบริการลูกค้าโดยเฉพาะไม่ได้ใช้รถส่วนตัวของคนขับมาให้บริการ พร้อมคนขับที่สามารถสื่อได้ทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ (คนขับทำหน้าที่ล่ามไปในตัวและให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ไม่ใช่ไกด์) ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา ซื้อสินค้า รับส่งสนามบิน ขนส่งสินค้าในประเทศญี่ปุ่น เรามีบริการแบบส่วนตัวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ทุกเส้นทางในประเทศญี่ปุ่น เช่น SAPPORO|札幌 TOKYO|東京 NAGOYA|名古屋 OSAKA|大阪 FUKUOKA|福岡 Okinawa|沖縄 (เส้นทางฟุกุโอะกะหรือเกาะคิวชูและเกาะโอกินาวาต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป พื้นที่อื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงอาจต้องทำข้อตกลงพิเศษแบบรายต่อราย) (บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในญี่ปุ่น นาริตะ 成田 Narita ,ฮาเนดะ羽田 Haneda ,นิกโก日光 Nikko ,ทะกะยะมะ 高山 Takayama , เกียวโต 京都 Kyoto ,โอซากา大阪 Osaka, ชิโกกุ 四国 Shikoku โทยามา富山 Toyama, คานาซาวา 金沢 Kanazawa, ฮิโรชิมา 広島 Hiroshima, คุมาโมโต 熊本 Kumamoto โอกินาวา …

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับไทย Read More »