รถบัสให้เช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับไทย

TOYOTA COASTER 

TOYOTA COASTER ขนาด 17/18/21 ที่นั่งโดย และสัมภาระไม่เกิน 10 ใบ

รถบัสขนาดเล็ก 17/18 ที่นั่ง (ไม่มีกระเป๋าเดินทาง 21 ที่นั่ง)

ค่าบริการ

 • กรุงโตเกียว ไม่ออกรอบนอก (ใช้งานเฉพาะในกรุงโตเกียว รวมดิสนีย์แลนด์) วันละ 110,000 เยน DisneyLand แม้จะอยู่ในจังหวัดชิบะก็นับอยู่ในพื้นที่นี้เนื่องจากใช้ทางด่วนสายเดียวกับกรุงโตเกียว ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะไม่นับว่าอยู่พื้นที่กรุงโตเกียว ส่วนท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะนับรวมอยู่ในพื้นที่กรุงโตเกียว เพื่อป้องความสับสนนะครับ หากกรุงโตเกียวเปรียบได้กรุงเทพมหานครของเรา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็เหมือนท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ส่วนท่าอากาศยานดอนเมืองก็คือท่าอากาศยานฮาเนดะ เพราะทางเราต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าบ่อยครั้งว่านาริตะไม่ใช่โตเกียว แต่ทางลูกค้าต้องการราคาในโตเกียว เพราะค่าทางด่วน ค่าน้ำมันไป/กลับแตกต่างกันอย่างมากครับ
 • รับเข้าจากสนามบินนาริตะ เที่ยวโตเกียว ไซตะตะมะ คะนะกะวะ วันละ 115,000 เยน .
 • ฟุจิ นิกโก ฮาโกเนะ โกเต็มบะ วันละ 125,000 เยน
 • เขตคันโต เช่น อิบะระกิ นิกโก ฟุจิ ชิซุโอะกะ วันละ 125,000 เยน
 • จังหวัดอื่นๆ บนเกาะฮนชู  โอซากา นาโกยา เกียวโต เกาะชิโกกุ โทโฮะกุ ค่าบริการวันละ 130,000 เยน
 • เกาะฮกไกโด วันละ 130,000 เยน
 • เกาะคิวชู และต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป ค่าบริการวันละ 130,000 เยน
 • พื้นที่อื่นๆ พิจารณาแบบรายต่อราย
 • กรณีหยุดพักการใช้รถที่ไม่ใช่กรุงโตเกียวหรือโอซากา จะมีค่าใช้จ่ายวันละ 50,000 เยนขึ้นไป
 • รับ ส่ง สนามบินคิดเป็นเที่ยวราคาเริ่มต้นเที่ยวละ 60,000 เยน ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทาง บริการรับ ส่งสนามบินหรือการย้ายโรงแรมเป็นบริการแบบจุดต่อจุด ไม่มีการแวะเที่ยวตามทางผ่านหรือไปนอกเส้นทาง การหยุดพักรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำสามารถทำได้ตามปกติ
 • กรณีที่พักของลูกค้าอยู่ในเส้นทางแคบที่รถไม่สามารถเข้าได้ ไม่ว่าจะความสูงของรถ ความยาวของรถ เราจะรับหรือส่งลูกค้าในจุดที่ใกล้ที่สุดที่รถสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร

TOYOTA COASTER ขนาดความจุ 17 18 21 ที่นั่ง (กรณีไม่มีสัมภาระความจุ 21 ที่นั่ง)

ค่าบริการแบบเหมาจ่ายต่อวันรวม

– ค่าน้ำมัน

– ค่าทางด่วน

– ค่าจอดรถ

– ค่าที่พักพนักงานขับรถ

– ค่าประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์
 

สำหรับรถไมโครบัสรุ่น COASTER จะมีขนาดลำตัวกว่างกว่ารถตู้และห้องโดยสารยาวกว่า สูงกว่า แต่จะไม่เท่ากับรถบัสขนาดใหญ่ทำให้มีความคล่องตัวในมากกว่าแต่ก็จะคล่องตัวสู้รถตู้ขนาด 9 ที่นั่งไม่ได้ จำนวนผู้โดยสารที่แนะนำคือ 10 – 17 ที่นั่ง 

นอกจากนี้รถรุ่นนี้ยังมีเบาะเสริมตรงทางเดิน สามารถรับได้เต็มความจุ 27 ที่นั่ง แต่ก็ไม่แนะนำอีกเช่นกันเพราะแน่นเกินไปจนอาจเกิดอาการอึดอัดได้

     ขั้นตอนการจองบริการ

      แจ้งจำนวนผู้โดยสาร เส้นทาง และวันที่

      เสนอราคา

      ยืนยันการจองด้วยการชำระมัดจำ

      วางแผนการเดินทาง หากลูกค้าทำแผนมาแล้วอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนเพื่อความเหมาะสม

      รอรับบริการซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในช่วง 3-10 วันก่อนถึงกำหนด

สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถที่จองไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะทดแทนด้วยรถในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าและลูกค้าไม่ต้องชำระเพิ่มหากรถที่ถูกเปลี่ยนมาให้บริการนั้นมีค่าบริการสูงกว่ารุ่นที่เลือกไว้ หากรถที่นำมาให้บริการเป็นระดับต่ำกว่ารุ่นที่จองไว้ ค่าบริการจะลดลงตามระดับของรถในรุ่นที่นำมาให้นั้น หากไม่มีรุ่นที่ประกาศไว้จะใช้ระดับของรถมาพิจารณา อาจเป็นรถยี่ห้ออื่นๆ แต่เป็นรถในระดับเดียวกัน หรืออาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นขนาดเล็กลงแต่จำนวนรถเพิ่มขึ้นเนื่องจากคนขับรถขนาดเกินกว่า 10 ที่นั่งมีจำกัดหรือเกิดเหตุขัดข้องจนคนขับไม่สามารถมาให้บริการได้

เรามีมาตรฐานราคาและบริการของเราเอง ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการรายอื่นใด คำนวณจากต้นทุนที่แท้จริง โดยไม่ได้อ้างอิงกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ไม่ว่าจะผู้ให้บริการคนขับไทยหรือคนขับญี่ปุ่น นอกจากนี้ทางเรายังมีรถในรุ่นอื่นๆ หลายขนาดตามจำนวนผู้โดยสารบริการตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป ทุกพื้นที่ 

(ติดต่อใช้บริการ หรือสอบถามเส้นทาง รถที่พร้อมให้บริการ กรุณาติดต่อผ่านช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์ที่หมายเลข 

0948599889

0895115353

0894957777 

Line ID 0948599889 การฝากข้อความไว้บนหน้านี้อาจไม่ได้รับการตอบ เนื่องจากระบบไม่มีการแจ้งเตือน ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าทางเราจะติดตามหรือตื๊อเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการ ทางเราจะไม่มีการติดต่อกลับไปยังลูกค้าหากเราได้ตอบคำถามของลูกค้าครบถ้วนแล้ว ดังนั้นขอให้ทุกท่านสอบถามได้ตามอัธยาศัย)

รับวางแผน จองโรงแรม เฉพาะลูกค้ามัดจำแล้วเท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ